Maskopi – Korridor

Korridor
En magisk struktur.
Korridoren är en process som sannolikt påbörjats för länge sedan, av andra konstnärer innan oss
och shamaner och magiker innan dem.

Korridorens funktion är att förena två eller flera platser.
Den meditativa skapelseprocessen av korridoren (ritualen) syftar till att observera
a) det egna självet (egot) samt
b) dess ultimata upplösning och uppgång i det kollektiva och gudomliga.

Korridorens form anspelar också på denna förening av två motsatta punkter; livet och döden,
ovan och under, det stora och det lilla. Korridoren förenar de två till enhet.
Denna korridor, så uppenbart lösryckt från sin funktion som byggnadskonstruktion, är alltså snarare
ett ”kosmogram” en modell av ett icke-dualistiskt kosmos.

Korridorväggarna, de skivor som målats, för tankarna till de indiska begreppen Mandala och Yantra,
dels genom de fyra hörnen, men också vad bilderna och arbetet med bilderna representerar.
Att kalla dessa målningar för mandala skulle dock vara att använda begreppet mandala allt för
vidsträckt, Maskopis arbetsmetoder är alltför spontana och intuitiva för att jämföras med t.ex. den
Tibetanska Buddhismens noggranna och utstuderade rituella bildvärld.

CG Jung skrev förvisso om mandalan i ett vidare begrepp än det strikt religiöst ikonografiska, han
observerade mandalan som en spontan symbol för det undermedvetna, i Das Geheimnis der goldene Blüte från 1929 skriver han;

”Föreningen av motsatser på en högre nivå är ingen rationell angelägenhet lika lite som en viljesak, utan en psykisk utvecklingsprocess, som utrycker sig i symboler. Historiskt har den alltid framställts
i symboler och åskådliggörs alltjämt i den individuella personlighetsutvecklingen genom symboliska
figurer. Detta faktum kunde jag sluta mig till ur följande erfarenheter: spontana fantasiproduktioner fördjupas och koncentreras så småningom till abstrakta figurer, vilka tydligen föreställer ”principer”, riktiga gnostiska ”archai” (urbilder).
Då fantasin huvudsakligen uttrycker sig tankemässigt, uppträder intuitiva formuleringar för de dunkelt anade lagar eller principer, som först gärna dramatiseras eller personifieras.
Om fantasierna tecknas, uppstår symboler, som huvudsakligen tillhör den s.k. ”mandala”-typen.
Mandala betyder cirkel, speciellt magisk cirkel”

Korridoren presenteras här
1) nedmonterad
2) dokumenterad fotografiskt
3) som liten modell

I sin nedmonterade och dokumenterade form representerar korridoren ett minne av en ritual där
Simon Nilsson, Christoffer Söderlund, Dan Wid och Marcus Ivarsson deltog.

Med ett icke-dualistiskt synsätt ser ni ritualen utspelas framför era ögon, precis som ni kan se en en fullt utvecklad blomma i ett litet frö och ett stort, ståtligt träd i en träpall.