Abstrakt Realism

Text tagen från Västerås Konstmuseeum

 

DAN WID • ABSTRAKT REALISM METALL, ACRYSTAL, 2017

Abstrakt Realism består av 10 olika skulpturer som finns på olika ställen på södra Råby.
När barnen arbetade med Dan Wid skapade de i lera och gjorde objekt som han sedan har tolkat och gjort om till nya konstverk. Varje verk representerar en form som barnen har intresserat
sig för. Verken finns på de ställen som barnen intresserade sig för.
Platser där de befann sig, lekte, eller tyckte var särskilt spännande.
Eftersom skulpturerna är relativt små, är tanken från konstnären att de kan fungera
som en upptäcktsfärd eller skattjakt, där varje verk blir en ny inblick in i barnens
egen värld.

”Men hur gör man ånga i lera? Går det ens att göra?” De två bröderna jobbar ivrigt med att
få till den rätta känslan på båten, mycket färg, detaljerna är viktiga, hur styr båten,
var sitter rodret. Men det ska vara en ångbåt. Samtal om Cloud (Moln).

”Ett bord, en stol är en yta. En trygghet.” Kristoffer, 9 år om Surface (Yta).

 

Karta och beskrivning finns här:

Karta & Beskrivning