CAKE

Cake är uppbyggd i separata lager och spänns samman av spännband.

Materialen tas ur sin ursprungliga kontext och tvingas ini en ny struktur.

 

Tankarna härleds till en klyvning mellan natur och kultur.

I betongen kan kopplingar till arkitektur och samhällsbygge

ske och till hur slitningar och miljöpåverkan uppstår.

Verket berör även kampen i en relation till människans

kropp där silikonlagret påminner om kroppsredigering.